Dr. Lou Spronck-Lezing | Standaardisatie van het Nederlands in Noord en Zuid: Gescheiden taalwegen?

In deze lezing geeft Rik Vosters een overzicht van de standaardisatie-geschiedenis van de Nederlandse taal in het Noorden en het Zuiden van ons taalgebied. Hij focust onder andere op vroege uitingen van taalcultuur in het Zuiden en het zeventiende-eeuwse Noorden. Ook staat hij stil bij de vraag in welke mate de Laaglandse hereniging onder Willem I cruciaal was voor de toekomst van het Nederlands in Vlaanderen en wat dit betekent voor de relatie tussen Noordelijk en Zuidelijk Nederlands. De rol van Limburg en het Limburgs in dit taalhistorisch overzicht komt eveneens aan bod. Tot slot gaat Vosters in op de vraag of het Nederlands in Noord en Zuid gescheiden taalwegen bewandel(d)en in de twintigste eeuw. Hij sluit af met enkele bespiegelingen over de toekomst van het Nederlands in de Lage Landen. Met de instelling van de tweejaarlijkse Dr. Lou Spronck-lezing wil de leerstoel Taalcultuur in Limburg van de Universiteit Maastricht waardering voor de kwaliteit van het onderzoek van Lou Spronck tot uitdrukking brengen, met name op het gebied van Limburgse geschiedenis, literatuur, dialect en volkskunde. Rik Vosters is hoofddocent Nederlandse taalkunde en historische sociolinguïstiek aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Hij doceert er onder andere klank-, woord- en zinsleer van het Nederlands, evenals taalgeschiedenis, sociolinguïstiek en taalcontact. Zijn onderzoek situeert zich binnen de historische sociolinguïstiek: een benadering van taalgeschiedenis waar niet de taalstructuren, maar hun gebruik in een bredere maatschappelijke en historische context voorop staan. Hij leidde diverse onderzoeksprojecten over taalplanning en de standaardisatie van het Nederlands, de invloed van andere talen als het Frans en het Engels, en de zogenaamde taalgeschiedenis van onderop.
Dr. Lou Spronck-Lezing | Standaardisatie van het Nederlands in Noord en Zuid: Gescheiden taalwegen?
Thursday 21 September 2023 at 20:00
Maastricht, Nederland

Official partner of: