Message from the Mayor of Maastricht regarding noise nuisance

By on Saturday 11 September 2021 at 14:58
Message from the Mayor of Maastricht regarding noise nuisance

Full message in Dutch available at the end

Dear students,

Welcome to Maastricht! We hope you will have a great time in our city and we are happy that more is gradually allowed after all the restrictions of the corona crisis. We can understand that you want to party. However, not everything is possible in public space. Because there have been quite a few complaints recently from local residents about noise nuisance in the evenings, we would like to draw your attention to the rules that matter.

No alcohol may be consumed in public and no loudspeakers may be used that cause nuisance to local residents. In addition, waste must be cleaned up and not left in public spaces. We ask you to comply with these rules, as we like to collaborate as one community in Maastricht. Where you need a party, other residents need a night’s rest.

That is why we appeal to you not to cause any nuisance in the evening. We should be able to solve this together with understanding and respect for each other. Last week the police had to intervene and that is what we do not want. Thank you in advance for your understanding and I wish you a great study time in our city!

 

Annemarie Penn-te Strake Mayor

Mayor

________________________________________________________________

Beste studenten,

Welkom in Maastricht! We hopen dat jullie een mooie tijd zullen beleven in onze stad en we zijn blij dat langzaam weer meer mag na alle beperkingen van de coronacrisis. Dat jullie zin hebben in een feestje kunnen we dan ook goed begrijpen. Maar in de openbare ruimte kan niet zomaar alles. Omdat er de laatste tijd nogal wat klachten van omwonenden komen over geluidsoverlast in de avonduren geven wij jullie graag nog een paar regels mee. Er mag in het openbaar geen alcohol genuttigd worden en er mogen ook geen geluidsboxen worden gebruikt die overlast veroorzaken voor de omwonenden. Verder moet afval worden opgeruimd en mag dit niet worden achtergelaten in de openbare ruimte. We vragen jullie deze regels na te leven, want we doen het in Maastricht samen. Waar jullie behoefte hebben aan feest, hebben andere bewoners behoefte aan nachtrust. Vandaar ook dat we een beroep op jullie doen om ’s avonds geen overlast te veroorzaken.  Met begrip en respect voor elkaar moeten we dat kunnen oplossen. Vorige week heeft de politie moeten optreden en dat is wat we niet moeten willen. Alvast dank voor jullie begrip en ik wens jullie een geweldige studietijd in onze stad!

 

Annemarie Penn-te Strake

Burgemeester

⬸ Back to blog

Official partner of: